STIELO

red-divider
STIELO is een multidisciplinaire zorggroep in het Waalspronggebied. STIELO zorgt ervoor dat de praktijken en waar nodig de zorgverlening op elkaar afstemmen, om zo de beste zorg te bieden. In Lent en Oosterhout wordt er gewerkt vanuit twee gezondheidscentra: Gezondheidscentrum Thermion en ONS Gezondheidserf Oosterhout. STIELO bestaat uit 70 zorgverleners die vanuit 11 verschillende praktijken zijn aangesloten:

Apotheek de Waal
Huisartsenpraktijk Thermion en Huisartsenpraktijk Oosterhout
Fysiotherapie Lent en Fysiotherapie “De Enk”
Logopediepraktijk Roost/Hermsen
Oefentherapeuten Cesar
Kruip Praktijk voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie en Psychologenpraktijk Derksen & Klein Herenbrink
Ode Verloskundigen en Waalsprong Verloskundigen

De missie van STIELO is het bevorderen van een optimale gezondheid voor de inwoners van het verzorgingsgebied waarin zij werkzaam zijn.

Visie

Vanuit een holistisch mensbeeld biedt STIELO op de vraag gerichte, evidence based eerstelijns zorg voor zoveel mogelijk mensen. Zij doen dit vanuit een multidisciplinaire setting en taakopvatting en zijn gericht op preventie en curatie. Kernwaarden die hierbij horen en welke alle leden ondersteunen, zijn:

• Gelijkwaardig
• Betrokken
• Respectvol
• Verantwoordelijk
• Innovatief