Koning Willem-Alexander heeft donderdag 10 december 2015 van 11.00 tot 12.30 uur een bezoek gebracht aan Thermion. Begin 2015 zijn allerlei zorgtaken overgegaan van rijk en provincie naar gemeenten. De koning liet zich in Nijmegen uitvoerig informeren over de gevolgen van de veranderingen voor de gemeenten.

Hij ging in gesprek met onder anderen met huisartsen, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en bestuurders van de thuiszorg. De HAN-studenten Wiwik Rabeling en Sven van Eijndhoven vertelden de koning over een studieproject dat aandacht schenkt aan gezond en actief oud worden in de wijk Lent.

De koning kreeg veel positieve verhalen te horen, maar zaken die minder goed lopen werden niet verbloemd. De werkwijze van het sociale wijkteam kwam aan bod aan de hand van een concrete praktijksituatie. Het gezondheidscentrum Thermion is in 2012 gestart in het gebouw waar voorheen een lampenfabriek was gehuisvest. De huisartsenpraktijk en andere gezondheidsmedewerkers vormen een soort proeftuin voor vernieuwingen in de huisartsenzorg.

Daarvoor wordt intensief samengewerkt met onderzoekers van het academische Radboudumc. Een doel van deze ‘academische speeltuin’ is onder meer om op termijn meer ziekenhuiszorg over te dragen op huisartsen. Dat geldt met name voor patiënten met diabetes, longziekten, reuma en hart- en vaatziekten. Door meer voor hen te doen in de huisartsenpraktijk in plaats van in het ziekenhuis, kan zorg betaalbaar blijven.

Ontwerp en realisatie door Byron reclamebureau