Met het Zorgpact beoogt Nederland tot vernieuwing van zorg(onderwijs) te komen. De mens centraal en niet de ziekte of aandoening; zorgverleners en burgers participeren samen in gezond leven en een gezonde leefomgeving; samen zorg en welzijn slimmer organiseren. Dat vraagt veel van professionals in zorg en welzijn. En het vraagt het onderwijs om studenten al tijdens hun studie vertrouwd te maken met bijvoorbeeld interprofessioneel handelen. Zorgpact aanjager Doekle Terpstra heeft succesvolle voorbeelden gevraagd deze te delen.

Als Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben we de afgelopen jaren samen met onze partners in de Leerwerkplaatsen Thermion en Herstelhotel een voorschot op de toekomst mogen nemen en hebben we inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met de integratie van werkveld, onderwijs en onderzoek. En werken we nu onder de noemer Sparkcentres hard aan de realisatie van nog eens 20 vergelijkbare hybride omgevingen in de regio Arnhem en Nijmegen. Deze initiatieven blijven niet onopgemerkt. Recent kregen we bericht dat de lopende projecten in Lent en Groesbeek zijn opgenomen in de ‘Kopgroep’ van het Zorgpact.

Meer weten? Mail dan naar brigitte.nijsen@han.nl.

Ontwerp en realisatie door Byron reclamebureau