Stielo

red-divider

headerimage

STIELO is een multidisciplinaire zorggroep in het Waalspronggebied. STIELO zorgt ervoor dat de praktijken en waar nodig de zorgverlening op elkaar afstemmen, om zo de beste zorg te bieden. In Lent en Oosterhout wordt er gewerkt vanuit twee gezondheidscentra: Gezondheidscentrum Thermion en ONS Gezondheidserf Oosterhout. STIELO bestaat uit 70 zorgverleners die vanuit 12 verschillende praktijken zijn aangesloten:

Apotheek de Waal
• Huisartsenpraktijk Bast en Van Damme
Fysiotherapie Lent en Fysiotherapie “De Enk”
Logopediepraktijk Roost/Hermsen
Oefentherapeuten Cesar
Kruip Praktijk voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie en Psychologenpraktijk Derksen & Klein Herenbrink
Ode Verloskundigen en Waalsprong Verloskundigen

Er is een 3de gezondheidscentrum in ontwikkeling, dat wordt ook de standplaats van Huisartsenpraktijk Bast en Van Damme. Het derde gezondheidscentrum gaat Gezondheidsplein Nijmegen Noord heten.

De missie van STIELO is het bevorderen van een optimale gezondheid voor de inwoners van het verzorgingsgebied waarin zij werkzaam zijn.

Visie

Vanuit een holistisch mensbeeld biedt STIELO op de vraag gerichte, evidence based eerstelijns zorg voor zoveel mogelijk mensen. Zij doen dit vanuit een multidisciplinaire setting en taakopvatting en zijn gericht op preventie en curatie. Kernwaarden die hierbij horen en welke alle leden ondersteunen, zijn:

• Gelijkwaardig
• Betrokken
• Respectvol
• Verantwoordelijk
• Innovatief

Heeft u een vraag aan Stielo?

red-dividerAdresgegevens