Golf, vloed of tsunami?

red-divider

Ik had me verheugd om weer eens een gewoon stukje te schrijven. Bijvoorbeeld over zweetvoeten of wintertenen. Helaas gooit tante Corona weer roet in het eten. Men spreekt namelijk over een ‘tweede golf’, maar of de huidige situatie vergelijkbaar is met maart en april betwijfel ik. We zien de laatste week (ik schrijf dit 5 oktober) een fors toenemend aantal besmettingen, zeker ook in Lent. Het aantal ziekenhuisopnames en zeker de IC bezetting stijgt nu lang niet zo dramatisch snel als eerder dit jaar. Dat heeft veel oorzaken. We testen veel meer en veel eerder, dus vind je ook meer. De behandeling van (ernstige) COVID19 is flink verbeterd en niet uit te sluiten is dat het virus zich minder fel gedraagt dan voorheen.

De huidige golf is dus meer een speling van het tij, waarbij het water langzaam, maar gestaag, stijgt. Dat klinkt aanzienlijk minder gevaarlijk maar schijn bedriegt. Het zou me niet verbazen als verraderlijke vloed (springtij) meer levens eist dan hoge golven – dan blijf je wel binnen namelijk. Het huidige coronavirus is niet zozeer gevaarlijk voor het individu – veruit de meeste mensen komen er relatief goed vanaf. Maar de gestaag versnellende verspreiding zorgt wel voor een massa aan zieken die voor de zorg lastig te behappen zal zijn. En daarmee vormt het dus wel een bedreiging voor de bevolking en de mensen die andere zorg nodig hebben dan coronazorg. Laat de vloedgolf dus geen tsunami worden.

Ik benijd de beleidsmakers niet want ook de keerzijden van alle maatregelen zien we in de praktijk. Studenten die hun laptop met virtueel onderwijs wel achter het behang willen plakken. Thuiswerkers die uit arren moede maar koffie drinken met hun sanseveria. En ouderen die de warmte en knuffels van hun (achter)(klein)kinderen ontberen.
Wat te doen? Houd moed! Aan een vaccin wordt gewerkt en in de tussentijd houden we ons maar aan de ‘maatregelen’ waarbij het afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten waarschijnlijk de meest effectieve zijn. Als je hulp nodig denkt te hebben, aarzel dan niet en bel of mail. We zijn als huisartsen net als veel andere zorgverleners in Thermion steeds meer bedreven in het zorg bieden op afstand. De deur blijft dus gewoon wagenwijd openstaan. En niet alleen voor de ventilatie.

Floris van de Laar, huisarts

Lentse Lucht columns