Werken is gezond!

red-divider

Ik hoor u denken: er zitten er anders veel overspannen thuis. Klopt. Er zijn genoeg mensen die ziek worden door het werk. Bijvoorbeeld door een te hoge, of juist een te lage werkdruk. Of doordat ze gepest worden op het werk, of geen enkele mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen en te verbeteren. Daar staat tegenover dat er ook mensen zijn die zich ziek voelen doordat ze geen bevredigende daginvulling hebben zoals een baan (al dan niet betaald), opleiding, zorgtaak, of andere bezigheid die waardevol is. Hoe dan ook, naast liefhebben en ontspannen is werk één van de peilers van het menselijk bestaan en om die
reden van invloed op onze gezondheid. ‘Werk’ is dan ook vaak onder
werp van gesprek in de spreekkamer. Vaak gaat het dan over de vraag of je je ‘ziek moet melden’. Dat is lastig te zeggen want het hangt namelijk niet alleen af van de ziekte, maar ook van het werk. Zo is een simpele buikgriep geen probleem als je op een kantoor werkt, maar desastreus als je kok bent of IC-verpleegkundige. Je kunt immers dan andere besmetten. Een beetje duizeligheid is geen punt voor een supermarktmedewerker, maar mogelijk gevaarlijk voor een glazenwasser.
Helemaal lastig is het als er sprake is van een dreigende overspannenheid. Want in hoeverre komt dit nu door zaken die in de persoon zelf zitten of door de inhoud en drukte van het werk?

Gelukkig is er voor de meeste mensen met betaald werk (helaas niet voor de vele vrijwilligers en mantelzorgers…) een bedrijfsarts beschikbaar via de werkgever. De bedrijfsarts is een dokter die gespecialiseerd is in waarom mensen ziek worden van werk, en hoe werk kan helpen om mensen beter te maken. De positie van de bedrijfsarts wordt nog wel eens spannend gevonden want enerzijds bewaakt deze het belang van de patiënt, maar ander-
zijds moet de bedrijfsarts ook het belang van de werkgever dienen door te zorgen voor een zo laag mogelijk ziekteverzuim. Het is dan goed om te weten dat de bedrijfsarts een beroepsgeheim heeft en alleen informatie aan de werkgever mag geven die nodig is voor de beroepsuitoefening.

Als huisarts werken we regelmatig op een goede manier samen met de bedrijfsarts. En voor de mensen bij wie het om wat voor reden niet (goed) mogelijk is om een bedrijfsarts in te schakelen hebben we in Thermion nu een project waarbij we een onafhankelijke bedrijfsarts of arbeidskundige kunnen consulteren. Voor ons als huisartsen is het inspirerend om van dichtbij kennis te maken met dit specialisme en voor sommige patiënten een uitkomst om toch een advies te krijgen dat op maat is gesneden voor hun werk én gezondheidssituatie.

Floris van de Laar, huisarts

Lentse Lucht columns