Versoepeling van Corona maatregelen in Thermion

red-divider

Apotheek De Waal

Uw apotheek levert gedurende deze Corona tijd de normale zorg, maar met aangepaste regels. In de apotheek mogen maximaal drie klanten tegelijk aanwezig zijn, u kunt eventueel in de centrale hal op uw beurt wachten. Als u fysieke papieren herhaalrecepten heeft, die u graag verwerkt wil hebben, deponeer deze dan in de brievenbus van de apotheek naast de hoofdingang. Geef ze niet in de apotheek af, wij nemen geen papieren aan. Wacht daarna op een email van de apotheek waar in staat hoe u de medicatie in uw bezit kunt krijgen (bezorging, afhaalautomaat of in de apotheek). De informatie over nieuwe geneesmiddelen geven we zoveel mogelijk telefonisch en bij geen gehoor op papier. Vragen graag zoveel mogelijk telefonisch. Voor meer informatie ga naar www.apotheekdewaal.nl

Huisarts

Uw huisarts blijft de gewone huisartsenzorg leveren. Wel doen we zoveel mogelijk per (beeld)bellen of e-consult. Bel met de assistente om te overleggen wat voor u het beste is. Zij plant zo nodig een contact (consult, visite, telefoon) in op een veilige manier. In de behandeling van mensen met herstel na corona werken wij zo nodig samen met (o.a.) de specialist, fysio/oefentherapeut, diëtist, logopedist en psycholoog.” Voor meer informatie ga naar www.huisartsenthermion.nl

Fysiotherapie Lent

Fysiotherapie Lent blijft in deze periode zorg leveren, maar op afstand. Dit doen we via de telefoon, mail of beeldbellen. U kunt gewoon contact met ons opnemen als u lichamelijke klachten of vragen heeft. Dit geldt ook voor mensen die het corona virus hebben gehad. We zijn op de hoogte van laatste ontwikkeling omtrent de behandeling hiervan. Onze zorg blijven we afstemmen met verwijzers en de richtlijnen van onze beroepsgroep. Wij maken ons op dit moment klaar om u, wanneer het RIVM het toestaat, weer veilig in de praktijk te mogen ontvangen.
Voor meer informatie ga naar www.fysiotherapielent.nl

Voedingsadviesbureau Baseline

Diëtist Ilona van der Meij van Baseline Voedingsadviesburo is er voor al uw voedingsvragen. Momenteel is zij telefonisch en per mail werkzaam en bereikbaar. Zodra het weer mogelijk is om in de praktijk te plannen zal ze hier zijn op maandagmiddag en donderdagochtend. Dan kunnen de consulten op anderhalve meter afstand gehouden worden. U kunt terecht bij de diëtist voor voeding gerelateerde klachten, zoals bij chronische ziekten, maar ook klachten naar aanleiding van COVID-19/corona. Denk aan verminderde eetlust, onbedoeld gewichtsverlies, verandering in smaak/ geur, buikklachten, achteruitgang van conditie. Voor de zorg na COVID-19 hebben wij een specifiek behandelaanbod en werken we samen met onder andere fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. U kunt elke dag bellen voor het plannen van een (bel)afspraak. Voor meer informatie ga naar www.baseline-dietisten.nl

Kruip praktijk voor kinder en jeugdpsychotherapie

Kruip, praktijk voor kinder en jeugdpsychotherapie volgt de adviezen van het RIVM, wat betekent dat op dit moment zorg plaatsvind via digitale middelen. Mocht uw zoon/dochter psychologische klachten ervaren kunt u contact opnemen met de praktijk. Samen met u wordt gekeken hoe op een veilige en verantwoorde manier uw hulpvraag beantwoord kan worden. Voor actuele stand van zaken t.a.v. beleid rondom Corona kunt u terecht op onze website: www.kruipkindenjeugd.praktijkinfo.nl

STIP Nijmegen Noord

Heb je een vraag, wil je praten of heb je hulp nodig?
Heb je bijvoorbeeld een vraag over een moeilijke brief of dingen die je moet regelen?
Bel de Stip-lijn!
De medewerkers van de Stip staan voor je klaar. Ze bieden hulp, luisteren en geven advies. Dat kan in je eigen taal.
De Stip-lijn is dagelijks bereikbaar van 9.00-17.00 uur.
Stip-lijn: 024-3502000 of app naar: 06-13433934 Voor meer informatie ga naar www.stipnijmegen.nl

René de Wijse Podologie

De praktijk is vanaf 11 mei weer geopend en vanaf die datum kunnen er weer afspraken worden ingepland voor voet- en gewrichtsklachten.
Tijdens het consult wordt er gewerkt met een plexiglas scherm tussen patient en behandelaar. Verder worden de RIVM maatregelen in acht genomen, zoals het dragen van handschoenen en het reinigen van de materialen na elk consult.
Herhaal- en/of extra zolen kunnen telefonisch of per mail worden besteld onder vermelding van naam, geboortedatum en telefoonnummer.
Valt u in de risicogroep, dan kunt u met een verwijzing van de huisarts een afspraak maken.
Voor vragen en/of afspraken kunt u bellen naar 06-53587771 of mailen naar renedewijse@planet.nl. Voor meer informatie ga naar www.renedewijsepodologie.nl

Ode Verloskundigen

De verloskundigen blijven je van verloskundigenzorg voorzien. Wel met enkele aanpassingen tijdens het spreekuur en in het kraambed. De begeleiding bij de bevalling en spoedconsulten blijft hetzelfde (mits geen corona verdenking). Het controleschema tijdens de zwangerschap is aangepast. Enkele controlemomenten (de intake, 23 en 33 weken controle) zijn komen te vervallen en zullen via (beeld)bellen gaan. Bij de controles én echo’s mogen geen partners en/of kinderen aanwezig zijn. In het kraambed komen wij 1x op huisbezoek en de andere kraambedcontroles gaan via (beeld)bellen. We doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.
Voor meer informatie ga naar www.odeverloskundigen.nl

OCA Nijmegen

OCA Nijmegen biedt mono- en multidisciplinaire revalidatieprogramma’s voor klachten vanuit uw privé of werksituatie, of wanneer u door omstandigheden letsel heeft opgelopen.
De inhoud van onze diverse programma’s blijft hetzelfde, de uitvoering is aangepast. De huidige zorg vindt plaats via een combinatie van (beeld)bellen en face to face contact waarbij de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. De verschillende professionals zullen met u persoonlijk afstemmen hoe u op een veilige manier de beste zorg krijgt.
Mensen die corona hebben gehad en in aanmerking komen voor een multidisciplinair programma voor herstel, kunnen telefonisch contact opnemen met de secretaresse.
Voor meer informatie ga naar www.oca.nl

Huidtherapeut Patricia Stienstra

Huidtherapeutische zorg mag weer stapsgewijs op een veilige en verantwoorde manier uitgevoerd worden. Dit geldt vooralsnog alleen voor noodzakelijke zorg. De overige ‘niet noodzakelijke’ huidtherapeutische zorg moet helaas nog worden uitgesteld tot hier meer duidelijkheid over is.
De zorg wordt momenteel op de locatie in Nijmegen verleend, indien mogelijk door (beeld)bellen en bij urgente klachten en toenemende klachten in de praktijk.
De huidtherapeut houdt zich aan de richtlijnen van de beroepsvereniging in samenspraak met het RIVM, deze ‘nieuwe manier van werken’ is voor ons allemaal even wennen. Maar daardoor verkleinen we de kans op verspreiding van het coronavirus.
Heeft u een dringende paramedische hulpvraag neemt dan contact op via telefoonnummer: 024-3448107 of per mail: info@patriciastienstra.nl. Voor meer informatie kijk op www.patriciastienstra.nl

ZZG

ZZG blijft de voor u noodzakelijke zorg verlenen en waar het kan begeleiden we u daarin met beeldbellen. Bij uw verpleging en verzorging thuis, houden we de gegeven richtlijnen in acht. Mocht u virus signalen van covid-19 vertonen dan verwijzen we u door naar het door ons speciaal ingerichte team en ontvangt u van hen thuis meer specifieke zorg.
Binnen kantoortijden beoordelen we eventuele nieuwe zorg, u kunt ons hiervoor bereiken via het telefoonnummer van onze zorgcentrale 024-3665777 of u neemt direct contact op met ons team 06 52540441. Ook voor corona nazorg kunt u bij ons terecht. Wij werken in nauw contact met uw huisarts en specialist en zo nodig betrekken we in overleg met u andere disciplines. Zo bieden wij u de best mogelijke zorg.
Voor meer informatie ga naar www.zzgzorggroep.nl

Logopedie Direct

Behandelingen bij Logopedie Direct gaan in principe gewoon door. Deze vinden plaats via videobellen.
Wij volgen allemaal de adviezen van het RIVM omtrent extra hygiëne.
Voor meer info zie www.logopedie-direct.nl/coronavirus/
Heeft u door Corona moeite met ademhalen/stemgeving of slikken? dan kunt u bij ons terecht.

Psychologenpraktijk Derksen & Klein Herenbrink

Diagnosticeert en behandelt alle voorkomende psychische aandoeningen zoals altijd binnen zowel de GBBZ en als SGGZ. Met de uitbraak van Covid-19 zijn we overgeschakeld op beeldbellen. Dit voldoet niet voor alle vormen van diagnostiek en ook niet voor alle behandelvormen maar werkt adequaat voor de meest noodzakelijke en dringende klachten en problemen.
Ons secretariaat is bemand als altijd en daarom zijn wij zeer goed bereikbaarheid. Voor professionals in cruciale beroepen, die wonen in Nijmegen Noord, en voor patiënten met het post intensive care syndroom (PICS) en PICS-familie gelden niet de wachttijden zoals ze op onze site staan vermeld: www.derksenkleinherenbrink.nl
We hopen in de maand mei, weer op geleide van de van overheidswege aangegeven versoepeling van de maatregelen, patiënten met name op onze locaties Thermion en Oosterhout te kunnen ontvangen.

Psychologenpraktijk DKH jeugd-plus

diagnosticeert en behandelt alle voorkomende psychische aandoeningen zoals altijd binnen zowel de GBBZ en als SGGZ. Met de uitbraak van Covid-19 zijn we overgeschakeld op beeldbellen. Dit voldoet niet voor alle vormen van diagnostiek en ook niet voor alle behandelvormen maar werkt adequaat voor de meest noodzakelijke en dringende klachten en problemen. Voor kinderen, jongeren en hun ouders als ook jongvolwassenen, die psychische klachten hebben ontwikkeld of waarbij de psychische klachten zijn verergerd ten gevolge van Covid-19, kunnen zich met een verwijsbrief van de huisarts bij onze praktijk melden voor behandeling.
Voor aanmelding zie onze website www.dkhjeugd-plus.nl of mail naar info@dkhjeugd-plus.nl
We hopen in de maand mei, weer op geleide van de van overheidswege aangegeven versoepeling van de maatregelen, cliënten met name op onze locatie in het Thermion te kunnen ontvangen.

Oefentherapie Cesar De Lint

-Patiënten kunnen terecht voor: algemene lichamelijke klachten zoals nek/schouderklachten, rugklachten enz. Klachten tgv van werkhouding thuiswerken. Psychosomatische klachten: stress, hyperventilatie/ademhaling, angst, spanning ,slaapproblemen.
-We leveren de zorg online via videobellen en als het echt noodzakelijk is op 1.5 mtr afstand in de praktijk. Dit t/m 19 mei. Is er behandeling noodzakelijk binnen de 1,5 mtr dan hebben we overleg met de huisarts en gebruiken we de voorgeschreven beschermingsmiddelen. Ouderen boven 70 jaar behandelen we niet zonder overleg met de huisarts. Aanmelden via website of telefonisch op 024-3483329. Intakes doen we altijd online.
-Specifiek behandelaanbod m.b.t. (post)coronazorg. Ademhaling, conditieopbouw en psychosomatische therapie i.v.m. angst en stress en slaapproblemen.
Voor meer informatie ga naar www.cesartherapiedelint.nl

Focus ergotherapie

Wanneer mogelijk maken we gebruik van (beeld)bellen of andere vormen van e-consults. Wanneer noodzakelijk komt de ergotherapeut bij u aan huis.
Voorafgaand aan de behandeling wordt er met u telefonisch afgestemd welke situatie bij u van toepassing is.
Bij de behandeling aan huis kan in bijna alle gevallen de 1,5 meter regel worden aangehouden.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van vereiste beschermingsmiddelen voorgeschreven door het RIVM en de beroepsgroep Ergotherapie.
Focus Ergotherapie is aangesloten bij een paramedisch Coronateam welke zorg levert gericht op herstel na corona. Voor meer informatie ga naar www.focusergotherapie.nl