Ouderprogramma voor kinderen met spraak-/taalachterstand

Roost Hermsen Logopedie start per 11 april een zg. ‘Hanen Ouderprogramma’. Dit ouderprogramma is voor ouders van kinderen met een achterstand in de spraak-/taalontwikkeling, al dan niet in combinatie met een algehele ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke handicap. Het communicatieniveau kan variëren tussen niet of nauwelijks sprekend tot maximaal 3-woordzinnen. Heeft u belangstelling om mee te…

De Gezondheidsraad (GR) adviseert kinkhoestvaccinatie aan te bieden aan alle vrouwen in het derde trimester van hun zwangerschap. Hoewel de minister zich nog beraad over de implementatie van dit advies, willen de verloskundigen van Ode i.s.m. de huisartsen in Lent en Oosterhout deze mogelijkheid al aanbieden aan hun patiënten. Het is aan jou om hier…

Ode Verloskundigen biedt een cyclus van 4 thema-avonden aan. Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn voor alle zwangeren en hun partners en aanstaande of prille ouders. Ook als je in een van de ziekenhuizen onder controle bent in verband met een medische indicatie ben je van harte welkom. Lees meer

Met het project pREGnant worden gegevens van zwangere vrouwen verzameld over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Door gegevens van veel zwangere vrouwen te vergelijken, die juist wel of geen geneesmiddelen gebruiken, komt er waardevolle informatie beschikbaar. Zo kunnen zorgverleners hierover in de toekomst nog beter advies geven! Voor meer informatie: https://www.pregnant.nl    

Ontwerp en realisatie door Byron reclamebureau