Met het Zorgpact beoogt Nederland tot vernieuwing van zorg(onderwijs) te komen. De mens centraal en niet de ziekte of aandoening; zorgverleners en burgers participeren samen in gezond leven en een gezonde leefomgeving; samen zorg en welzijn slimmer organiseren. Dat vraagt veel van professionals in zorg en welzijn. En het vraagt het onderwijs om studenten al…

Ontwerp en realisatie door Byron reclamebureau