Ouderprogramma voor kinderen met spraak-/taalachterstand

Roost Hermsen Logopedie start per 11 april een zg. ‘Hanen Ouderprogramma’. Dit ouderprogramma is voor ouders van kinderen met een achterstand in de spraak-/taalontwikkeling, al dan niet in combinatie met een algehele ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke handicap. Het communicatieniveau kan variëren tussen niet of nauwelijks sprekend tot maximaal 3-woordzinnen. Heeft u belangstelling om mee te doen? Meldt u dan aan voor meer informatie bij Roost Hermsen Logopedie. Zij gaan graag met u in gesprek om samen te kijken of het Hanen Ouderprogramma voor u een geschikte behandeling is.

Lees hier de folder voor meer informatie, bel naar Logopediepraktijk Roost Hermsen, tel 024 675 9728, of mail naar info@logopedieroosthermsen.nl.

Logopedie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voor logopedie is in principe geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Echter bij complexe problematiek is toch een verwijzing vragen van huisarts of specialist noodzakelijk.

 

 

Ontwerp en realisatie door Byron reclamebureau